Arhive pe etichete: petiția pentru salvarea Casei Eminescu de la Văratec

Fără duş cu vibromasaj şi jacuzzi, „Casa Eminescu” de la Văratec se salvează „La taifas cu Ion Cristoiu”

"La taifas cu Ion Cristoiu" despre salvarea "Casei Eminescu" de la Văratec

27 de români au semnat petiţia pentru refacerea „Casei Eminescu” de la Văratec imediat după încheierea ediţiei din 24 martie 2012 a emisiunii „La taifas cu Ion Cristoiu”. Astfel, numărul susţinătorilor campaniei de salvare a casei-monument a ajuns în doar câteva ore la 697. Mulţumesc, domnule Ion Cristoiu.

Dintre comentariile de ultimă oră, cel al Olguţei Ludmila Benescu din Buzău (674) scoate la iveală amănunte cel puţin surprinzătoare legate de „privaţiunile” vieţii monahiilor de la Văratec.

Acum înţeleg de ce o dărăpănătură cum este „Casa Eminescu” nu este dorită acolo, la Văratec. Fără duş cu vibromasaj şi jacuzzi, chilia-monument ar face obştea mânăstirii de ruşine.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria "La taifas cu Ion Cristoiu", Casa Eminescu Văratec, Eminescu, Mânăstirea Văratec, Salvaţi Casa Eminescu de la Văratec!, Văratec

IPS Teofan, Kelemen Hunor și Iosefina Giosanu, obligați să dea un răspuns în problema refacerii „Casei Eminescu” de la Mânăstirea Văratec

După mai bine de cinci luni  de la lansarea petiției pentru refacerea „Casei Eminescu“ de la Mânăstirea Văratec, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mânăstirea Văratec și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național continuă să ignore sesizarea a peste 500 de români, îngrijorați de starea dramatică în care se găsește monumentul.

În temeiul Art. 8 din Ordonanța nr. 27/2002, adoptată de Guvernul Romaniei, referitor la reglementarea activității de soluționare a petițiilor, „autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă“.

Termenul a expirat demult, chiar și în condițiile prevăzute de Art. 9 din Ordonanța nr. 27/2002. „În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile“.

Întrucât conducătorii autorităților și instituțiilor publice „sunt direct răspunzători de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce le sunt adresate, precum și de legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal“ (Art. 4 din Ordonanța nr. 27/2002), iar nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute în prezenta ordonanță constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislației muncii, solicităm Ministrului Culturii și Patrimoniului Național, dl. Kelemen Hunor, Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, IPS Teofan, precum și stareței Mânăstirii Văratec, Iosefina Giosanu, să ia măsurile ce se impun prin lege.

În caz contrar, ne revine dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European, semnalând acestuia  încălcarea drepturilor noastre cetăţenești europene de către autorităţile vizate din România.

În sensul Ordonanței nr. 27/2002, „prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice“.

Vezi aici semnatarii petiției pentru refacerea „Casei Eminescu“ de la Mânăstirea Văratec.

Scrie un comentariu

Din categoria Casa Eminescu Văratec, Mânăstirea Văratec

Casa Eminescu prezentată pe YouTube într-un video despre Mânăstirea Văratec. Apel la semnarea petiției

One of the most visited orthodox monastery for nuns in Neamț County, Romania, Văratec Monastery hosts up to 500 nuns and sisters living in a monastic village at 40 km north from Piatra Neamț. Mentioned in 1785 as a monastic settlement, the present ensemble, built at the middle of 19th century, includes: the main church, dedicated to the Assumption of the Virgin, the Transfiguration Church and Saint John the Baptist Church as well. The precints where the main church raises today incorporates a steeple and the chapel of Saint Nicholas, dwellings and workshops. The statue of Safta Brâncoveanu and a white marble crying angel carrying a cross, the symbol the monastic way of life, are two favorite subjects on which most of the visitors use to focus when taking pictures. Veronica Micle’s Grave (Saint John the Baptist Church) is another monument in Văratec Monastery which attracts a great number of tourists and pilgrims as a curiosity for her dramatic ending. Probably the most significant monument in Văratec Monastery is Mihai Eminescu’s House (Transfiguration Church). Unfortunately, the house where Romania’s greatest poet created and spent his last 15 summers hasn’t been declared a museum yet. You can help to saving the house, which is almost ruined, and include it on the list of Romania monuments signing the petition addressed to the Ministry of Culture and National Heritage at: http://www.petitieonline.ro/petitie/semneaza/restaurarea_casei_mihai_eminescu_din_cadrul_minastirii_varatec_jud_neamt-p07657056.html

Vezi și articolul despre Mânăstirea Văratec, dacă dorești să o vizitezi, aici.

Scrie un comentariu

Din categoria Casa Eminescu Văratec, Văratec